fbpx
Skip to main content

Energifællesskaber

Energifællesskaber Danmark er en central ressource for de, der ønsker at oprette eller deltage i energifællesskaber i Danmark

Af Mette Solveig Aksglæde, kommunikationsmedarbejder for Foreningen Bofællesskab.dk

I Danmark og mange andre lande er der en stigende interesse i at fremme bæredygtig energiproduktion og forbrug. En måde at gøre dette på er ved at oprette energifællesskaber, hvor lokale borgere og virksomheder kan dele og producere deres egen grønne energi. Etablering af et energifællesskab er en måde at skabe en samlet ramme omkring egen produktion af el og varme. Det giver nye muligheder for, at også bofællesskaber kan organisere egen el- og varmeforsyning og samtidig udnytte de fordele, der er ved at være tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.

Energifællesskaber har længe været en del af den danske energilovgivning, men ændringer i reglerne har gjort det lettere og mere attraktivt for borgerne at deltage i sådanne fællesskaber. Det danske energiministerium har lanceret en pulje, der skal støtte oprettelsen af energifællesskaber, og energiselskaber er forpligtet til at lette adgangen til deres elnet for disse fællesskaber. Puljen til energifællesskaber, som administreres af Energistyrelsen, har til formål at støtte projekter, der fremmer brugen af vedvarende energi og energieffektivisering. Denne støtte kan være afgørende for at få energifællesskaber op at køre, da det ofte kræver en række investeringer i f.eks. solcelleanlæg, vindmøller eller andre former for vedvarende energiproduktion. 

En vigtig drivkraft bag energifællesskaber er den øgede interesse for aktivt at deltage i forvaltningen af ens egen energiforsyning. Som forbrugere ønsker vi i stigende grad at have kontrol over, hvor vores energi kommer fra, og hvordan den produceres. Energifællesskaber giver os mulighed for at gøre netop det.

Foreningen Energifællesskaber Danmark

16. august 2023 blev den landsdækkende forening, Energifællesskaber Danmark, stiftet. Energifællesskaber Danmark er en central ressource for de, der ønsker at oprette eller deltage i energifællesskaber i Danmark. Foreningen samler information om, hvordan man opretter et energifællesskab, hvilke regler der gælder, og hvordan man kan søge om støtte fra ovennævnte pulje. Derudover varetager den arbejdet med at få sat energifællesskaber på den politiske dagsorden samt at fremme udbredelsen af energifællesskaber, hvor de kan bidrage til den grønne omstilling.

Desuden er Energifællesskaber Danmark begyndt at arbejde på udviklingen af en tarif-model, der specifikt retter sig mod energifællesskaber. Dette er særlig relevant for bofællesskaber, både i byerne, men ikke mindst på landet, hvor de kan bidrage til en afbalanceret energiforsyning ved at kombinere vindmøller og solceller på egne tagflader. “Der er et stort behov for at lægge pres på netselskaberne, så energifællesskaber opnår fordelene af at etablere lokal VE-produktion og dermed aflaster elnettet”, udtaler Ulrik Jørgensen fra Energifællesskaber Danmark.

Foreningen Bofællesskab.dk har tilsluttet sig netværket og følger løbende udviklingen med det formål at at bringe erfaringer og andet relevant viden videre i bofællesskabernes verden.

Energifællesskaber i bofællesskaber og bidrag til den grønne omstilling

Generelt er det essentielt at udarbejde en tydelig plan og strategi for etableringen af et energifællesskab i et bofællesskab. Dette involverer forståelse for både tekniske og juridiske aspekter samt opbygning af den nødvendige viden og kompetence for at gennemføre projektet med succes. I oktober 2023 har Energifællesskaber Danmark opdateret "Håndbog for Energifællesskaber," som indeholder inspiration og viden, og som er en oplagt ressource, hvis man ønsker at oprette et energifællesskab, eller blot snuse til det. Håndbogen kan downloades fra www.energifaellesskaber.dk

Energifællesskaber spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, da de muliggør det for almindelige borgere og mindre virksomheder at deltage aktivt i overgangen til vedvarende energi. Ved at dele ressourcer og viden kan disse fællesskaber hjælpe med at reducere CO2-udledningen og øge energiuafhængigheden. Dertil kommer at energifællesskaber også er en måde at styrke den lokale økonomi. De skaber arbejdspladser og muligheder for lokale virksomheder, der kan bistå med installation og vedligeholdelse af energiproduktionssystemer. Samtidig giver de borgerne ejerskab over deres egen energiforsyning og reducerer afhængigheden af store energiselskaber.

“I en tid, hvor individualisering, klima og tab af biodiversitet samtidig rammer os og den forbrugsvækst, som vi har været en del af, er bofællesskaber kombineret med energifællesskaber, et helt centralt valg, som både kan skabe en alternativ praksis og en større bevidsthed i de store udfordringer, vi er midt i. Det bliver ikke altid let, at etablere, men det er afgørende for at genskabe en lokal sammenhæng, som alternativ til et kommercielt drevet forbrug.”
Ulrik Jørgensen, Energifællesskaber Danmark

Foreningen Bofællesskab.dk har engageret sig i to projekter omhandlende energifællesskaber, som netop nu er i ansøgningsfasen. Det ene omhandler oprettelsen af et energifællesskab i et specifikt bofællesskab, og det andet fokuserer på undersøgelser vedrørende etablering af et energifællesskab, der skal levere energi til flere landsbyer, herunder eksisterende og kommende fællesskaber. Vi ser frem til, forhåbentligt, at kunne fortælle meget mere om projekterne, når ansøgningerne godkendes. 

I en tid, hvor klimaforandringer og behovet for at reducere CO2-udledningen er øverst på dagsordenen, spiller energifællesskaber en vigtig rolle i at fremme den grønne omstilling. De nye regler og ressourcer, der er tilgængelige for borgere og virksomheder i Danmark, gør det lettere end nogensinde at deltage i denne bevægelse. Energifællesskaber giver os mulighed for at tage aktivt del i at skabe en mere bæredygtig fremtid, hvor vedvarende energi spiller en central rolle. I allerede etablerede fællesskaber, som bofællesskaber, er det helt oplagt at oprette energifællesskaber - vi håber at ovenstående har inspireret og  sat lidt tanker i gang. 

Ønsker du at søge mere viden?

concito.dk kan man finde flere ressourcer og information om energifællesskaber i Danmark. Concito er en tænketank, der fokuserer på bæredygtighed og klimaforandringer. Deres hjemmeside indeholder artikler og rapporter om emnet samt information om, hvordan man som forbruger kan engagere sig i energifællesskaber. 

Læs også mere på:
Vedvarende Energi

Bliv medlem


Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.

Bliv frivillig i Bofællesskab.dk


Vil du gøre en forskel i en almennyttigt forening, der understøtter og fremmer fællesskabsorienterede boformer i Danmark?