fbpx
Skip to main content

Virksomheder i bofællesskaber - Butik Aftensol

Bjarne værdsatte tanken om at have en lokal købmandsbutik, hvor bofæller kunne købe økologiske dagligvarer til hverdagsbrug, og videreførte butikken ud fra denne ideologi

Af Mette Solveig Aksglæde, kommunikationsmedarbejder for Foreningen Bofællesskab.dk

Med ønsket om at sætte fokus på virksomheder i bofællesskaberne - hvordan dette gøres og fungerer i praksis, bringer vi i denne artikel historien om Butik Aftensol - en lille lokal økologisk gårdbutik beliggende i bofællesskabet Munksøgård i Trekroner. 

Butik Aftensol har efterhånden en lang historie, og har været drevet på flere forskellige måder. Munksøgård var klar til indflytning i år 2000, hvor der var bygget fem bogrupper omkring hovedgården, som nu kaldes Olinegård. Olinegård rummer 4 længer, hvori der bl.a. holdes dyr, er en byttestald for møbler, cykelopbevaring, værksteder, et hovedhus, og Butik Aftensol. Butik Aftensol er derfor centralt placeret i bofællesskabet. Munksøgård består, som nævnt, af fem bogrupper, som hver står for egen fællesspisning, arbejdsdage mm. udover at deltage i det store fællesskab.

Drømmen om en butik

Helt fra start var der en drøm om, at der skulle etableres en butik på Munksøgård. Det første initiativ blev taget af Jørn-Erik, som etablerede Munksøgård Grønt. Jørn-Erik købte ind på Grønttorvet i København, og stod på torvet i Roskilde to gange om ugen (onsdag og lørdag) for at sælge frugt og grønt. Alt det han ikke solgte på torvet, tog han med til Munksøgård, hvor han etablerede et stalddørsudsalg, hvor en skydedør blev skudt til side, og beboerne på Munksøgård kunne hente frugt/grønt og betale i en krukke. Drømmen var, at der kunne dyrkes frugt/grønt på Munksøgård, som kunne sælges på markedet, og til beboerne på Munksøgård, men det har desværre aldrig været muligt at dyrke nok på Munksøgård til eksternt salg - der er for mange munde at mætte internt. 

Butik Aftensol

Drømmen om en egentlig butik levede fortsat på Munksøgård, men Jørn-Erik var ikke interesseret i at drive butik. Det var Bjarne Andersen derimod klar på at forsøge sig med, og i sommeren 2008 overtog Bjarne lokalet. Det tog ham tre måneder at istandsætte med hjælp fra bofæller, og d. 1.11.08 fik Bjarne sin første regning, og Butik Aftensol blev til, som en enkeltmandsvirksomhed. For at være rustet til at drive en forretning tog han et iværksætterkursus, som blev udbudt af kommunen, for at få forståelse for regnskab, moms, skat mm. 

Bjarnes drøm var at skabe en butik med lokale økologiske varer, men måtte sande at det krævede meget tid på landevejen, og måtte i stedet benytte sig af større engros selskaber som Solhjulet og Grøn Fokus. I de første mange år af Munksøgårds levetid eksisterede der ikke et supermarked i nærområdet, hvilket også var grunden til det store ønske om en lokal butik. Men der gik ikke længe, efter Bjarne slog dørene op til Butik Aftensol, før LokalBrugsen åbnede, hvilket betød stor konkurrence. Han havde ellers håbet på, at han med butikken kunne skabe sig et deltidsarbejde, men måtte sande at det ikke blev til andet end et hobbyprojekt. 

Bjarne værdsatte tanken om at have en lokal købmandsbutik, hvor bofæller kunne købe økologiske dagligvarer til hverdagsbrug, og videreførte butikken ud fra denne ideologi. Derudover, var tanken at bogrupperne skulle kunne købe høj kvalitet af økologiske varer til fællesspisningerne i storkøb, således at der blev sparet på emballage, og at det var nemt at skaffe varer. Bjarne havde gennem alle årene sideløbende arbejde og det skal ikke være nogen hemmelighed at det var et stort arbejde at drive butikken, som ikke havde det store økonomiske overskud. 

Butikken var ikke blot rammen om køb af varer, men blev også til et samlingssted. Med sine musikalske egenskaber skabte Bjarne et rum for musik og markeder med Butik Aftensol i centrum. Arrangementet “Musik ved Butik” var et tilløbsstykke, ikke kun for bofæller på Munksøgård, men også for folk fra lokalområdet. Derudover, blev der bl.a. inviteret til 1. maj, hvor der blev sunget og drukket en håndbajer. 

Bjarne havde ikke mulighed for selv at stå bag disken hver dag, så bofæller fra de forskellige bogrupper hjalp til og på den måde var det muligt at holde butikken åben hver eftermiddag. 

Forvandlingen til en forening

Da Bjarne i 2020 ikke længere ønskede at drive butikken som enkeltmandsvirksomhed stod det klart at butikken var vigtig for bofællesskabet, og en lille gruppe tog derfor initiativ til at skabe Foreningen Butik Aftensol. Da der blev lukket for sommeren i 2020 gennemgik butikken en større renovering af eksisterende butik samt et nyt tilstødende lokale. Renoveringen blev virkeliggjort ved hjælp af alle de frivillige kræfter, butikken allerede rummede samt flere fra Munksøgård, som ønskede at bevare butikken. Bofæller lånte butikken penge, så der kunne erhverves materialer, som var nødvendige for renoveringen. Derudover blev der gjort klar til at stifte Foreningen Butik Aftensol, hvor der blev nedfældet vedtægter, oprettet konti, ansøgt om cvr. nummer, mm.. Imens renoveringen fandt sted blev der af flere omgange afholdt fredagsbar, hvor bofæller og folk fra lokalsamfundet kunne støtte projektet ved at købe en øl, give et støttebeløb og se fremskridtet i butikken. D. 18. august 2020 blev der afholdt stiftende generalforsamling, og der blev åbnet op for at man kunne melde sig ind i foreningen. Der var en helt fantastisk opbakning, og foreningen fik hurtigt mange medlemmer. 

I september 2020 genåbnede butikken - større end nogensinde før, og med en helt ny indretning. På trods af hårdt arbejde over sommeren var alle de frivillige klar til at stå i butikken og stolte over at have realiseret den. Nu kører butikken på tredje år siden genåbningen. 

Foreningen drives som en socialøkonomisk virksomhed med ønske om at fremme salg af lokale, bæredygtige og økologiske varer i Trekroner og omegn. Derudover er målet at fastholde og videreudvikle Butik Aftensol som mødested i Trekroner, og at foreningen har ansvaret for driften af Butik Aftensol, som derved løftes af flere og i fællesskab. Såfremt der skabes overskud er ambitionen at aflønne den arbejdskraft, der lægges i butikken samt at donere til bæredygtige formål. Foreningen har dog måtte sande at butikken i sin nuværende form ikke kan skabe et så stort overskud at der er rum til aflønning af alle, og fokus er derfor lagt på at ansætte ungarbejdere. Dette er blevet en prioritet, da ønsket er at give unge mennesker på Munksøgård mulighed for at tilegne sig tidlig erhvervserfaring og føle sig som en vigtig del af fællesskabet.

Mange ting er bevaret fra Bjarnes tid, og butikkens popularitet er helt sikkert videreført fra den forhenværende butiksbestyrer. Nu virkeliggøres butikken af støttemedlemmer, der støtter med et årligt kontingent, og ikke mindst alle de frivillige, der hver dag åbner butikken, og vedligeholder den. Nogle lægger mere arbejde end andre, men alle gør deres bedste for at støtte op. Det har været meget imponerende og rørende at se hvor godt butikken kører, hvor pænt den holdes, og hvor meget ansvar alle tager for at den kan forblive åben. Der er endnu ikke mange kræfter tilovers til at lave arrangementer, men håbet er at der kommer mere overskud og energi til dette fremover - rammerne er der i hvert fald. Nu begynder issalget snart, hvilket er et kæmpe tilløbsstykke, hvor der ofte samles mange børn og voksne foran butikken for at nyde eftermiddagssolen og en kold is.

Butik Aftensol har åben hver dag fra 16-18 og om lørdagen også fra 10-12 med friskt brød fra Landbageriet. Læs mere på Facebook.

Butik Aftensol vil i år danne rammen om Det Grønne Sommermarked, som I også kan læse om i dette nyhedsbrev.

Har du en god historie med en virksomhed med virke i dit bofællesskab - så kontakt os meget gerne.

Bliv medlem


Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.