fbpx

Nordisk Netværk

Det indledende netværksmøde om muligheden for at lave et fortløbende nordisk netværkssamarbejde er blevet afholdt.

Af Laura Juvik, bestyrelsesmedlem, og Laura Lyng Munkø, kommunikationsmedarbejder, Foreningen Bofællesskab.dk

Vi ligner hinanden, os heroppe i Norden. Og selvfølgelig kan vi også lære af hinanden og drage fordel af hinandens erfaringer, når vi taler bofællesskaber. En 8 år gammel idé er endelig blevet realiseret med et indledende møde om muligheden for at lave et reelt nordisk netværk.

Det indledende netværksmøde om muligheden for at lave et fortløbende nordisk netværkssamarbejde til erfaringsudveksling inden for bofællesskaber og byggefællesskaber er blevet afholdt. Foreningen Bofællesskab.dk havde en repræsentant – bestyrelsesmedlem Laura Juvik – med til mødet, der blev holdt i Helsinki i Finland. Her var Salla Korpela fra foreningen Hem i Stan, der står bag flere bofælleskaber i Helsinki, vært for repræsentanter fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Formålet med mødet var dels at afdække et sigte og platform for fremtidig sparring og samarbejde omkring vidensopbygning og politisk interessevaretagelse. Gensidig erfaringsudveksling om f.eks. forskningsprojekter i de forskellige nordiske lande var også på programmet. Laura fremlagde derfor Bofællesskab.dk’s arbejde med bl.a. Startpakkeprojektet (Realdania), Kortlægning af bofællesskaber (Realdania) og endelig SAMSKAB projektet (Velux). Tre forskellige projekter, som er meget sigende for det danske engagement.

Derudover var der tre sessioner, hvor der blev dykket ned i udvalgte specifikke emneområder:

  1. Konfliktløsning og tillid i bofællesskaber
  2. Ejerformer og jura på området i de respektive lande (vi repræsenterede 4 af de nordiske lande)
  3. Indretning af fælleshuse og -lokaler, konkrete erfaringer, opsamlet viden og forskning på feltet

Diskussion af et muligt formål med netværket i fremtiden og mulige tilgange var bred. Det spændte fra:

Udbredelse af tanker og ideer som fx at udgive et magasin til oprettelse af en fond, der kan uddele midler til at udbrede kendskabet til bygge- og bofællesskaber og understøtte nye initiativer på området. Derudover afholdelse af halvårlige netværksmøder og årlige konferencer i deltagerlandene, både for at udbrede kendskab og for at have et forum til erfaringsudveksling.

Det rører på sig i Norge

De to arkitekter Arild Eriksen (Fragment) og Oda Solberg har netop stiftet Foreningen for Byggfelleskap og vil dermed skubbe til udviklingen på området i Norge.

“Den store forhindring i Norge er, at man i plan- og bygningsloven ikke har så stort et råderum, og at mange kommuner har brugt de sidste 40 år på at frasælge byggegrunde. Mulighederne som privat grundejer er meget større. Nogle kommuner, såsom Asker (en kommune med rundt regnet 100.000 indbyggere, red.), har også udpeget områder i kommuneplanen, hvor de ønsker bofællesskaber, og har indført lempelser i kommunens restriktioner i plangrundlaget for de private bygherrer, som ønsker at bygge bofællesskaber eller andre deleløsninger”, siger Oda Solberg.

“Der er også en stor barriere dels i forhold til manglende viden på området, og dels at begreberne ikke er alment kendte. Der er dog også en stigning i antallet af professionelle bygherrer, som har fået øjnene op for deleløsninger. Disse er som regel helt styrede af de professionelle bygherrer, både som ejerboliger og privat udlejning.”

Andre modeller for projektgennemførsel er god inspiration i Sverige

Staffan Schartner, arkitekt og partner i den svenske tegnestue Omniplan, deltog som én af to svenskere i opstartsmødet. Han har haft en ambition om at skabe et nordisk netværk siden 2014, og det blev så til virkelighed nu i samarbejde med Oda Solberg og Salla Korpela. Han er især interesseret i udviklingen af byggefællesskaber, men ser så mange fællesnævnere mellem bofællesskaber og byggefællesskaber, at de to felter bør søge gensidig sparring hos hinanden:

”Jeg synes, et netværk er en ret naturlig konklusion, hvis man synes, det er værdifuldt at have en erfaringsudveksling mellem de forskellige lande.Det skal siges, at betingelserne for dette netværk er blevet forbedret noget ved, at den norske forening er kommet i gang, og ved, at man selv i Danmark taler om byggefællesskaber, ikke kun om bofællesskaber. For nogle år siden var det Finland, der for alvor havde gennemført store byprojekter og Sverige havde ambitionen”, siger Staffan Schartner.

Han fortsætter med et svensk perspektiv: ”Vi i Sverige nyder godt af at se andre modeller for projektgennemførelse end dem, der er almindelige i Sverige. Vi kunne genbruge tanken om ejerboliger (bopælsaktieselskab/Finland) og jeg tror, ​​I i Danmark har nogle input til andelsleje (hybrid mellem andelsbolig og almen bolig, som eksempelvis AlmenBolig+, red.) Jeg tror også, at vi overfor myndigheder og lovgivere kan have stor gavn af at forstå, hvordan fx Realdania og Husbanken fungerer.

I Norge er der nogle projekter i gang, men mens det i Sverige er åbenlyst, at vores misforhold mellem byggegruppernes ambitioner og kommunernes jordanvisning er det overskyggende problem, kender jeg ikke bekymringen i Norge. Måske er det bare et kulturelt problem.”

Staffan Schartner uddyber den svenske problemstilling:

”For kommuner, der VIL bruge byggefællesskaber som et værktøj, og er parate til at gøre det, der kræves for at muliggøre byggefællesskabsprojekter, er den nuværende udbudspraksis i Sverige i dag den største forhindring.

Stor svensk kapacitet

En af deltagerne på opstartsmødet er en af de helt store kapaciteter indenfor bofællesskaber i Sverige, Kerstin Kärnekull. Hun er arkitekt og forsker og med erfaringer helt fra 1980’erne og kollektivbevægelsens opståen i Sverige. Hun har fulgt tæt med i udviklingen i Danmark gennem alle årene:

”Danmark har hundredvis af bofællesskaber, de fleste i én eller to etager og i forstæder og eller i mindre byer. I Sverige har vi i stedet mange bofællesskaber i etageejendomme i bymiljøer. Og Finland er forløber for at få bygget store flerbolighuse gennem byggeforeninger i eget regi. Vi har meget at lære af hinanden i de nordiske lande. Ligesom vi er forskellige, så gør vi også forskelligt. Endelig har vi et forum for samarbejde og inspiration!“

Hele det danske rigsfællesskab er mere end velkomment

Netværket har pt. kontakter og deltagere fra Finland, Sverige, Island, Norge og Danmark, men vil meget gerne have repræsentanter fra Færøerne og Grønland med også, hvis der er interessenter på området fx eksisterende bofællesskaber, rådgivere, opstartsgrupper eller myndigheder med interesse for området.
Netværket planlægger foreløbig to mindre netværksmøder, der skal fungere som arbejdsmøder i hhv. forår og efterår 2023, disse skal gerne være optakt til en større begivenhed i 2024.

Hvis du igennem dit firma eller organisation er interesseret i at være en del af netværket, så kontakt gerne bestyrelsen i Bofællesskab.dk, så hjælper vi dig videre.

Bliv medlem


Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.


Dette websted bruger cookies, som gør det lettere for os at give dig en god oplevelse på vores website. Du kan vælge at give tilladelse eller afslå brug af cookies.